دوربین حرارتی (ترمال)

0 بررسی ها
یکی از تجهیزات مورد نیاز شناورها ی تجسس و نجات که سهم به سزایی در نجات افراد دارد، تامین و نصب دوربین های زنده یاب بر روی آنها با کارایی مطلوب وبا درنظر گرفتن شرایط جوی...
0 بررسی ها
یکی از تجهیزات مورد نیاز شناورها ی تجسس و نجات که سهم به سزایی در نجات افراد دارد، تامین و نصب دوربین های زنده یاب بر روی آنها با کارایی مطلوب وبا درنظر گرفتن شرایط جوی...
بر روی
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن