مدارک و مجوز های گروه تولیدی امن آفرینان

پروانه افتا

این واحد تولیدی با اخذ مجوزهای مربوطه و دریافت پروانه افتا، به دلایل محرمانه بودن نوع همکاری از قرار دادن مدارک در فضای عمومی معذوریم.

پروانه سمتا

این واحد تولیدی با اخذ مجوزهای مربوطه و دریافت پروانه سمتا، به دلایل محرمانه بودن نوع همکاری از قرار دادن مدارک در فضای عمومی معذوریم.

عضویت در پارک علم و فناوری

شرکت امن آفرینان آینده پژوه، پس از بررسی و ارزیابی توانمندی های مجموعه توسط مرکز پارک علم و فناوری ایران، عضو پارک علم و فناوری خوزستان گردید.

گواهینامه ایزو 9001: 2015 سیستم مدیریت کیفیت

شرکت امن آفرینان آینده پژوه، دارای گواهینامه ایزو 9001: 2015 سیستم مدیریت کیفیت

مجوز دانش بنیان

شرکت امن آفرینان آینده پژوه، بعد از ارائه نتایج تحقیقات خود، موفق به کسی مجوز دانش بنیان گردید.

بر روی
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن