با تیم ما آشنا شوید

در اینجا به طور مختصر با تیم گروه تولیدی امن آفرینان آشنا می شوید

دکتر امین خلجی
مشاور ارشد هیئت مدیره
+989163010471
احمد پیری
رئیس هیات مدیره
989106006065+
پرستو کوچکی
مدیر اجرایی
989106110012+
مرضیه گرامی مقدم
مدیر عامل
989163428186+
فاطمه تحویل زاده
مدیر فنی تولید
98916+
سپهر داوود زاده
کارشناس طراحی
989162200973+
سید طاها طباطبایی
کارشناس طراحی
989162200973+
ساناز باقری
مدیر فروش
989162200971+
پرویز کوچکی
کارشناس فنی
989162200973+
علی قنواتی
کارشناس فنی
989162200972+
پیمان کوچکی
کارشناس طراحی
989162200973+
مجتبی نکویی
سرپرست تیم اجرایی
989162200973+
حسن قناعتی
کارشناس فنی
989162200973+

بر روی
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن