با تیم ما آشنا شوید

در اینجا به طور مختصر با تیم گروه تولیدی امن آفرینان آشنا می شوید

دکتر امین خلجی
مشاور ارشد هیئت مدیره و مدیر تولید
+989163010471
مهندس احمد پیری
رئیس هیات مدیره
989106006065+
مرضیه گرامی مقدم
مدیر عامل
989163428186+
مهندس فاطمه تحویل زاده
مدیر فنی تولید
مریم جعفری
طراح گرافیک
سید طاها طباطبایی
تکنسین فنی
مصطفی علم باز زاده
تکنسین فنی
علی قنواتی
تکنسین فنی

بر روی
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن